Vergelijk je voetafdruk

Als je hebt deelgenomen aan de Friese Voetafdruk test van oktober dit jaar dan kun je hier je score vermeld in de brief  vergelijken met de score van je leeftijdsgenoten. De score van je voetafdruk uitgedrukt in hectares geeft aan hoeveel ruimte je in beslag neemt op de aarde als gevolg van je leefstijl. Voor de voetafdruk geldt: hoe kleiner je score, hoe beter voor de aarde.