Energiewerkplaats op 9 december

De Energiewerkplaats Fryslân houdt op 9 december 2013 in het Dorpshuis te Raerd een bijeenkomst voor dorpen en stadswijken die aan de slag zijn rondom lokale duurzame energie.