Jongerenpanel

Wil je weten wat het Jongerenpanel Duurzaam Fryslân is? Volg ons op Twitter (@jp_fryslan) en kijk eens op onze Facebookpagina.