Moai Fryslân

Op zaterdag 15 maart start op Omrop Fryslân de nieuwe tv-serie ‘Moai Fryslân’, een coproductie van Landschapsbeheer Friesland, de Friese Milieu Federatie en Omrop Fryslân. Na de eerdere succesvolle serie ‘Sicht op Fryslân’, over het ontstaan van de uiteenlopende landschapstypes in de provincie, volgt nu een zesdelige tv-serie over de verschillende factoren die een grote stempel drukken op de kwaliteit van ons landschap.