Alle betrokken partijen

Om de fotowedstrijd Beeldschoon Water mogelijk te maken hebben verschillende partijen samengewerkt.  Dit is een overzicht van de partijen die partner zijn in Beeldschoon Water.

Streekwurk Fryslân
Streekwurk Fryslân is een samenwerking tussen de Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân. Samen werken zij aan een bruisend en toekomstbestendig platteland. Aan de hand van de streekagenda brengen ze mensen, middelen en mogelijkheden bij elkaar en ontwikkelen zestreekwurk projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van de regio. Dit gaat niet alleen om overheidsprojecten, maar ook om projecten die door inwoners, bedrijven en organisaties worden aangedragen. Zo maken ze Friesland sterker en mooier. http://www.streekwurk.frl/

 

 

swf

Gemeenten Súdwest-Fryslân
In het zuidwesten van Friesland zit de gemeente Súdwest Fryslan.  Deze grote gemeente vindt een mooie leefomgeving met mooi en schoon water heel belangrijk. Daarom zijn ze partner in Beeldschoon Water. Wethouder Mirjam Bakker is jurylid van Súdwest-Fryslan is jurylid voor de fotowedstrijd.
http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/

 

fryske marren

De Fryske Marren
De Fryske Marren oftewel de Friese Meren is de gemeente ten zuiden van Súdwest Fryslan. De naam heeft het te danken aan het toeristische gebied de Friese meren wat er in ligt.
http://www.defryskemarren.nl/

 

wetterskip

Wetterskip Fryslân zorgt voor schoon water én droge voeten in de provincie Fryslân en het Groninger Westerkwartier. Elke dag houden zij het water op peil in sloten, vaarten en kanalen om droogte en wateroverlast tegen te gaan. Zij zuiveren afvalwater van huishoudens en bedrijven en beheren en bewaken dijken, kaden en oevers.
https://www.wetterskipfryslan.nl/

FMF logo klein

De FMF is een koepelorganisatie van 36 natuur- en milieuorganisaties en maakt zich sterk voor de ontwikkeling van een duurzaam Fryslân. Hierin staan een vitale natuur, een gezond milieu en een robuust landschap centraal.  De FMF loopt voorop om kansrijke en duurzame vernieuwingen te stimuleren en daagt anderen uit tot een bijdrage en tot samenwerking. Met deze wedstrijd hoopt de FMF mensen bewust te maken van het bijzondere van schoon en natuurlijk water en van het leven dat zich boven en onder water afspeelt.
http://www.friesemilieufederatie.nl/

 

interlinie

In Sneek is het bedrijf Interlinie gevestigd. Al 25 jaar leveren zij reclamewerk op verschillende manieren. Van advies tot ontwerp, productie tot montage, het wordt allemaal door Interlinie gedaan. Zo hebben zij voor Beeldschoon Water de 10 winnende foto’s groot afgedrukt en deze opgehangen onder de bruggen. En dat is beeldschoon!
www.interlinie.com

inter2

 

kaf

Kunstacademie Fryslan

Op de Schrans in Leeuwarden is de Kunstacademie Friesland gevestigd. Hier worden toekomstige beroepskunstenaars opgeleid. Met de grote verscheidenheid aan opleidingen en cursussen kan iedereen hier wel zijn draai vinden. Doet Boersma is artistiek leider en directeur van de Kunstacademie Friesland en ook jurylid voor Beeldschoon Water. kaf2

 

marrekrite

Marrekrite
De Marrekrite is een Gemeenschappelijke Regeling tussen 19 Friese gemeenten en de provincie Fryslân. Hun belangrijkste taak is het beheer en onderhoud van meer dan 3.800 gratis aanlegplaatsen en het fietsknooppuntennetwerk. Lourens Touwen is directeur van de Marrekrite en jurylid voor de wedstrijd Beeldschoon Water.