Vergelijk je voetafdruk

Als je hebt deelgenomen aan de Friese Voetafdruk test van oktober dit jaar dan kun je hier je score vermeld in de brief  vergelijken met de score van je leeftijdsgenoten. De score van je voetafdruk uitgedrukt in hectares geeft aan hoeveel ruimte je in beslag neemt op de aarde als gevolg van je leefstijl. Voor de voetafdruk geldt: hoe kleiner je score, hoe beter voor de aarde.

In onderstaande figuur kun je de eigen score vergelijken met de score van leeftijdsgenoten in 2014.

grafiek voetafdruk friese burger

Gemiddelde voetafdruk van deelnemers ingedeeld naar leeftijdsgroep en geslacht in 2014

 

Mannen en vrouwen

De Friese man leeft op grotere voet dan de Friese vrouw. Zijn voetafdruk is bij de meting van 2014 gemiddeld 4,18 ha., haar voetafdruk is gemiddeld 3,93 ha. Het verschil wordt veroorzaakt doordat mannen meer vlees, zuivel en conserven/diepvriesproducten consumeren dan vrouwen. Ook maken mannen meer kilometers in hun auto voor privé en woon-werkverkeer. Op de aanschaf van kleding scoren vrouwen hoger dan mannen. Het zelfde geldt voor de bus/treinvakanties.

Leeftijd

Naarmate Friezen ouder worden neemt hun voetafdruk af. Dit geldt zowel voor mannen als vrouwen vanaf 25 jaar. In 2014 is voor vrouwen een afname zichtbaar van 4,07 naar 3,81 ha. en bij mannen van 4,40 naar 4,11 ha. Deze afname wordt bij vrouwen veroorzaakt door afnames op de onderdelen vlees, conserven/diepvries, kleding, autovakantie en autokilometers voor privé en woon-werkverkeer. Bij mannen wordt deze afname van de voetafdruk bij toenemende leeftijd veroorzaakt door lagere scores op vlees, conserven/diepvries, kleding en autokilometers voor privé en woon-werkverkeer.

Prijswinnaar Friese voetafdruk test bekend

Ruim 1400 Friezen hebben vorig jaar oktober meegedaan aan de Friese voetafdruk test. De bedankpresentjes een douchecoach of een rekenmachine zijn inmiddels verzonden. Onder alle deelnemers die de test volledig hebben ingevuld is de hoofdprijs verloot. De gelukkige winnaar is mevrouw Bosgra- van der Weg uit Ternaard. Zij heeft gekozen voor  hybride laptop. Van harte gefeliciteerd. Alle deelnemers hartelijk dank voor deelname aan de Friese voetafdruktest.

Prijswinnaar Eindmonitor 2