Duurzame dorpenmarkt 21 juni succes

Op 21 juni verzorgde de Friese Milieufederatie drie workshops tijdens de  duurzame dorpenmarkt ‘Takomst foar ús Doarpen’ in Raerd. De markt was een initiatief van drie organisaties uit de Fryske mienskip: Doarpswurk, Enerzjy Koöperaasje Fryslân en de Friese Milieufederatie. Er waren zo’n 200 mensen aanwezig. Tijdens de drukbezochte workshops gaf de FMF informatie over ‘Gezamenlijke energiebesparings aanpak voor dorpen en wijken’, voedselproductie dicht bij huis en Fair Fibers, zorg en voor duurzame dorpshuizen.

Het publiek was zeer te spreken over de workshops. Een geslaagde duurzame middag!

 

 

workshop 25 juni 2013