Projecten

Tuinverkiezing

Dit jaar kon je meedoen aan de verkiezing meest bijvriendelijke tuin van Fryslân. Tot 14 juni konden alle Friezen hun tuin inzenden voor de verkiezing “Meest bijvriendelijke tuin van Fryslân”. We kregen meer dan 20 inzendingen binnen! De jury heeft hier de 3 beste uit geselecteerd. En nu kun je stemmen op jouw favoriet!

Alle info, de geselecteerde tuinen, en het stemformulier vind je hier: Fryslân zoemt!

Zaai je eigen bijenweide

Fryslân Zoemt! bloemenveldWeet jij een geschikte locatie voor een bijenweide? Dat kan zijn een braakliggend terrein, een grasveldje waar niks mee gebeurt of zelfs je eigen tuin. Wij zorgen voor het kruidenmengsel en advies. “We slaan twee vliegen in één klap”, aldus projectleider Arnoud de Vries. “De leefomgeving wordt er met de bloeiende bijen- en vlinderweides een stuk aangenamer op. Bovendien profiteren bijen en andere insecten ervan.”

Mensen met plannen voor de aanleg van bijenweides kunnen zich aanmelden. Het plan is om twintig bijen- en vlinderweides in te zaaien. Het gaat in totaal om 10 hectare.

Vul deze vragenlijst in om mee te doen. Je kunt de antwoorden digitaal versturen naar Gerben Bergstra viag.bergstra@friesemilieufederatie.nl. De onderstaande criteria gebruiken wij om locaties te selecteren. Let daar goed op!

 1. De locatie is voor langere duur beschikbaar – minimaal t/m 2018 – voor het creëren van een bijenweide. De eigenaar geeft hiervoor toestemming.
 2. Grootte van locatie is minimaal 1000 m2 – tot maximaal 10.000 m2.
 3. De locatie is openbaar toegankelijk en goed te zien.
 4. Er worden andere partijen met een maatschappelijke functie betrokken bij de voorbereidng, het inzaaien en het onderhoud zoals dorpsbelangen, scholen, zorginstellingen en/of de gemeente.
 5. De initiatiefnemer is bereid om zijn of haar ervaringen te delen met anderen.
 6. Er wordt aandacht besteed aan communicatie door bijvoorbeeld de lokale krant te betrekken bij het project.
 7. De onderstaande vragen worden beantwoord:
  • Is het nodig om de grond vooraf te bewerken en hoe wordt dit evt. gedaan?
  • Welk onderhoud is nodig voor de locatie en wie gaat dat doen?
 8. De inzaai van het project moet voor 1 mei 2016 zijn gerealiseerd.
 9. Het plan is voor 1 september ingeleverd bij de Friese Milieu Federatie.

Regelmatig geeft Oscar een energie tip, waarmee je in je huis geld en energie kunt besparen. Maar in al zijn filmpjes zegt Oscar iets fout! De afgelopen maanden kon je op Facebook meeraden naar wat hij fout zei, en zo kans maken op een energiebespaarpakket.

Alle energie tips kun je hier nog eens terugzien:

Wat is Oars Ite?

banner_234x60

Met zoveel mogelijk Friezen bewust en duurzaam eten, dat is: Oars Ite! Oftewel: Anders Eten. Het voedsel dat we eten heeft een grote impact op het milieu. Lang niet iedereen is zich daarvan bewust. Onze (te) grote ecologische voetafdruk wordt dan ook voor meer dan 30% bepaald door ons voedsel. Het doel van Oars Ite: Met z’n allen de Friese voetafdruk verkleinen.

kinderkookfeestje

 

Hoe doen we dat?

De voetafdruk kan op verschillende manieren een maatje kleiner worden gemaakt. Oars Ite heeft daarvoor drie speerpunten:

 

1. Minder vlees eten en kies voor vlees uit eigen streek.

2. Letten op verspilling

3. Meer seizoengroenten en streekproducten eten

 

Gebaseerd op deze drie punten organiseert Oars Ite verschillende activiteiten en acties. Via www.facebook.com/ikhouvanfryslan blijft u op de hoogte van Oars activiteiten en nieuws.

Vraag de receptengids aan via het volgende formulier.

Uw naam

Uw email

Uw Adres

Uw postcode (verplicht)

Wilt u via de mail duurzame tips ontvangen?
JaNee

banner_125x125

Energiewerkplaats

RAAD EN DAAD VOOR LOKALE ENERGIE INITIATIEVEN

energiewerkplaats

 

Er gebeurt niets zonder initiatiefnemers! Er is een groeiend aantal initiatieven in Friese dorpen en wijken gericht op energiebesparing, in- en verkoop van duurzame energie, het starten van een eigen energiecoöperatie of bijvoorbeeld het gezamenlijk inkopen van zonnepanelen.

De Friese Milieu Federatie werkt samen met Doarpswurk bij het ondersteunen van initiatiefnemers en werkgroepen uit dorpen en wijken. Het uitgangspunt hierbij is dat het gaat om  initiatieven die gericht zijn op het ontwikkelen van een duurzame samenleving op lokaal niveau.

Naast het regelmatig aanbieden van netwerkbijeenkomsten waarbij initiatiefnemers elkaar ontmoeten, ideeën delen en elkaar inspireren, worden initiatieven bijgestaan met raad en daad, door onder andere het:

 • Vinden van antwoorden op inhoudelijke en organisatorische vragen, zoals: Hoe koop ik gezamenlijk zonnepanelen in? Hoe kan ik gebruik maken van het verlaagd belastingtarief als energiecoöperatie? Hoe start ik een initiatief? Hoe krijg ik meer mensen betrokken bij het initiatief?
 • Op de site van het Netwerk Duurzame Dorpen en op de site van HierOpgewekt tref je kennisdossiers aan die je verder kunnen helpen.
 • Laten uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken. We ondersteunen bij het (op)stellen van de juiste onderzoeksvragen en leggen de verbinding tussen de initiatieven  en relevante marktpartijen.
 • Laten opstellen van project- en businessplannen.
 • Zoeken naar (co)-financieringsbronnen voor zowel de voorbereiding  als de realisatie van concrete uitvoeringsprojecten en ook voor de benodigde ‘hardware’ voor de opstart en het voortbestaan van het initiatief.
 • Vinden van en samenwerken met stakeholders zoals gemeente, kennis instellingen, provincie,  marktpartijen.
 • We helpen jullie graag en komen langs voor specifieke vragen!

 

Doarpswurk  Friese Milieu Federatie
Jaap Bijma                                                          Oscar Jansen of Yvette van Dijk
0566 – 62 5010/ 06 51 40 51 41 058-289 03 03
energiewerkplaats@netwerkduurzamedorpen.nl         energiewerkplaats@friesemilieufederatie.nl

Jongerenpanel en Vinderr

Ben je jong, Fries, en heb je een mening? Meld je dan aan bij Vinderr! Niet alleen kun je zo je mening laten weten over alles wat er op het gebied van duurzaamheid en Fryslân gebeurt, je maakt ook nog kans op mooie prijzen! Meedoen is makkelijk: geef je mailadres op, en je wordt ongeveer 1 keer per maand uitgenodigd om mee te doen aan een enquête.

Check Vinderr hier. 

11128696_672789022825091_1656789644235148835_n

Vinderr is een idee van het Jongerenpanel Duurzaam Fryslan:

In januari 2012 is het Jongerenpanel Duurzaam Fryslân van start gegaan. Zoals de naam al doet vermoeden adviseert het Jongerenpanel de provincie over duurzame ontwikkelingen in Fryslân. Zowel gevraagd als ongevraagd kunnen zij zich verdiepen in en advies uitbrengen over alle onderwerpen binnen het thema duurzaamheid, zoals bijvoorbeeld een leefbare provincie, afval, energie, natuurbehoud en Fairtrade.

logo-jongerenpanel

Het Jongerenpanel bestaat uit een gevarieerde groep van 15-20 jongeren met allerlei verschillende leeftijden, achtergronden en interesses. Hiermee wordt een afspiegeling van de Friese jongeren zo dicht mogelijk benaderd en is het mogelijk om de jongeren over allerlei duurzame onderwerpen te laten meepraten en meedenken.

kick off 16 april 2012

Eenmaal per maand komt het Jongerenpanel als groep samen op het Provinciehuis in Leeuwarden en daarnaast zijn er subgroepen die zich met verschillende thema’s bezig houden. De FMF begeleidt en ondersteunt het Jongerenpanel in opdracht van de provincie.

Wil je meer weten over jongerenpanel dan kun je contact opnemen met het Jongerenpanel: jongerenpanel.fryslan@gmail.com of kijk eens op de website van de Provinsje.

Like op facebook:  http://www.facebook.com/jongerenpanelfryslan