Fryslân Zoemt!

Tuinverkiezing

Dit jaar kon je meedoen aan de verkiezing meest bijvriendelijke tuin van Fryslân. Tot 14 juni konden alle Friezen hun tuin inzenden voor de verkiezing “Meest bijvriendelijke tuin van Fryslân”. We kregen meer dan 20 inzendingen binnen! De jury heeft hier de 3 beste uit geselecteerd. En nu kun je stemmen op jouw favoriet!

Alle info, de geselecteerde tuinen, en het stemformulier vind je hier: Fryslân zoemt!

Zaai je eigen bijenweide

Fryslân Zoemt! bloemenveldWeet jij een geschikte locatie voor een bijenweide? Dat kan zijn een braakliggend terrein, een grasveldje waar niks mee gebeurt of zelfs je eigen tuin. Wij zorgen voor het kruidenmengsel en advies. “We slaan twee vliegen in één klap”, aldus projectleider Arnoud de Vries. “De leefomgeving wordt er met de bloeiende bijen- en vlinderweides een stuk aangenamer op. Bovendien profiteren bijen en andere insecten ervan.”

Mensen met plannen voor de aanleg van bijenweides kunnen zich aanmelden. Het plan is om twintig bijen- en vlinderweides in te zaaien. Het gaat in totaal om 10 hectare.

Vul deze vragenlijst in om mee te doen. Je kunt de antwoorden digitaal versturen naar Gerben Bergstra viag.bergstra@friesemilieufederatie.nl. De onderstaande criteria gebruiken wij om locaties te selecteren. Let daar goed op!

 1. De locatie is voor langere duur beschikbaar – minimaal t/m 2018 – voor het creëren van een bijenweide. De eigenaar geeft hiervoor toestemming.
 2. Grootte van locatie is minimaal 1000 m2 – tot maximaal 10.000 m2.
 3. De locatie is openbaar toegankelijk en goed te zien.
 4. Er worden andere partijen met een maatschappelijke functie betrokken bij de voorbereidng, het inzaaien en het onderhoud zoals dorpsbelangen, scholen, zorginstellingen en/of de gemeente.
 5. De initiatiefnemer is bereid om zijn of haar ervaringen te delen met anderen.
 6. Er wordt aandacht besteed aan communicatie door bijvoorbeeld de lokale krant te betrekken bij het project.
 7. De onderstaande vragen worden beantwoord:
  • Is het nodig om de grond vooraf te bewerken en hoe wordt dit evt. gedaan?
  • Welk onderhoud is nodig voor de locatie en wie gaat dat doen?
 8. De inzaai van het project moet voor 1 mei 2016 zijn gerealiseerd.
 9. Het plan is voor 1 september ingeleverd bij de Friese Milieu Federatie.