Energiewerkplaats

Energiewerkplaats

RAAD EN DAAD VOOR LOKALE ENERGIE INITIATIEVEN

energiewerkplaats

 

Er gebeurt niets zonder initiatiefnemers! Er is een groeiend aantal initiatieven in Friese dorpen en wijken gericht op energiebesparing, in- en verkoop van duurzame energie, het starten van een eigen energiecoöperatie of bijvoorbeeld het gezamenlijk inkopen van zonnepanelen.

De Friese Milieu Federatie werkt samen met Doarpswurk bij het ondersteunen van initiatiefnemers en werkgroepen uit dorpen en wijken. Het uitgangspunt hierbij is dat het gaat om  initiatieven die gericht zijn op het ontwikkelen van een duurzame samenleving op lokaal niveau.

Naast het regelmatig aanbieden van netwerkbijeenkomsten waarbij initiatiefnemers elkaar ontmoeten, ideeën delen en elkaar inspireren, worden initiatieven bijgestaan met raad en daad, door onder andere het:

  • Vinden van antwoorden op inhoudelijke en organisatorische vragen, zoals: Hoe koop ik gezamenlijk zonnepanelen in? Hoe kan ik gebruik maken van het verlaagd belastingtarief als energiecoöperatie? Hoe start ik een initiatief? Hoe krijg ik meer mensen betrokken bij het initiatief?
  • Op de site van het Netwerk Duurzame Dorpen en op de site van HierOpgewekt tref je kennisdossiers aan die je verder kunnen helpen.
  • Laten uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken. We ondersteunen bij het (op)stellen van de juiste onderzoeksvragen en leggen de verbinding tussen de initiatieven  en relevante marktpartijen.
  • Laten opstellen van project- en businessplannen.
  • Zoeken naar (co)-financieringsbronnen voor zowel de voorbereiding  als de realisatie van concrete uitvoeringsprojecten en ook voor de benodigde ‘hardware’ voor de opstart en het voortbestaan van het initiatief.
  • Vinden van en samenwerken met stakeholders zoals gemeente, kennis instellingen, provincie,  marktpartijen.
  • We helpen jullie graag en komen langs voor specifieke vragen!

 

Doarpswurk  Friese Milieu Federatie
Jaap Bijma                                                          Oscar Jansen of Yvette van Dijk
0566 – 62 5010/ 06 51 40 51 41 058-289 03 03
energiewerkplaats@netwerkduurzamedorpen.nl         energiewerkplaats@friesemilieufederatie.nl